Zoek
Sluit dit zoekvak.

Kamera toezicht

Policy updated: 01.12.22

Onze maatregelen

Better-E zet zich in om de veiligheid en eigendommen van de gemeenschap te beschermen met respect voor de privacyrechten van onze werknemers, klanten en bezoekers. Camera's dienen als een visueel afschrikmiddel voor criminaliteit, helpen bij algemene veiligheidsmaatregelen en vergroten de mogelijkheid om personen die ons beleid schenden en/of criminele handelingen plegen te identificeren en aan te houden. 
 
Camera's garanderen geen veiligheid, maar kunnen dienen als afschrikmiddel en de autoriteiten waarschuwen voor potentieel gevaar. Bewakingscamera's worden vooral gebruikt om beelden op te nemen om personen en activiteiten te kunnen identificeren in geval van overtreding van de wet of het beleid. De camera's worden niet actief bewaakt. Zij worden alleen bekeken wanneer een misdrijf of overtreding wordt gemeld.
 
Dit beleid regelt het gebruik van bewakingscamera's om de juridische en privacybelangen van de gemeenschap te beschermen. Dit beleid geldt voor alle personen en organisaties van Better-E die bewakingssystemen en -apparaten gebruiken om activiteiten te controleren en/of op te nemen.

Verklaring van beleid

Better-E behoudt zich het recht voor om videobewakingscamera's te installeren waar zij dat nodig en passend acht. Better-E respecteert het recht van de leden van de gemeenschap op privacy en brengt dat recht in evenwicht met de veiligheidsbehoeften van de gemeenschap. Het gebruik van beveiligingscamera's voor het opnemen van openbare ruimten voor veiligheidsdoeleinden zal worden uitgevoerd in overeenstemming met het bestaande beleid.

Gebruik en toegang

Better-E behoudt zich het recht voor om videobewakingscamera's te installeren waar zij dat nodig en passend acht. Better-E respecteert het recht van de leden van de gemeenschap op privacy en brengt dat recht in evenwicht met de veiligheidsbehoeften van de gemeenschap. Het gebruik van beveiligingscamera's voor het opnemen van openbare ruimten voor veiligheidsdoeleinden zal worden uitgevoerd in overeenstemming met het bestaande beleid.
 
Alleen bevoegd personeel en/of zakenpartners, zoals gedefinieerd in dit beleid en goedgekeurd door de raad van bestuur, worden betrokken bij of hebben toegang tot bewakingscameragegevens. Alleen bevoegd personeel mag beelden van bewakingscamera's bekijken wanneer een incident wordt vermoed. Alleen de raad van bestuur of een door hem aangewezen persoon is bevoegd om kopieën van bewakingsbeelden toe te staan.