Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gedragscode

Policy updated: 01.12.22

Algemeen gedrag

Better-E verwacht dat klanten, medewerkers en bezoekers elkaar met respect en aandacht behandelen.

Wij staan geen enkele vorm van agressie, (verbaal) geweld en bedreigingen toe. Wij tolereren geen discriminatie in woord en daad. U dient de levensovertuiging, waarden en normen van een andere klant, medewerker of bezoeker te respecteren. Seksuele intimidatie in de vorm van woorden, gebaren of fysieke uitingen is niet toegestaan. Wat voor de één onschuldig lijkt, kan voor de ander bedreigend zijn. U respecteert de privacy en de persoonlijke levenssfeer van andere klanten en onze medewerkers.

Parkeren

U mag alleen op het terrein parkeren als u een elektrische auto heeft die aan het opladen is, wat betekent dat de stekker in het stopcontact zit en het laadproces aan de gang is. Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om het laadproces in de auto in de gaten te houden met behulp van de betreffende app. Er kunnen stationaire kosten (parkeerkosten voor auto's die niet aan het opladen zijn) van toepassing zijn.

Eten en drinken

Het is niet toegestaan om drank of eten mee naar binnen te nemen.

Calamiteiten

Blijf rustig en volg de aanwijzingen van het personeel op. Bij een ontruimingsalarm dient u het gebouw te verlaten via de aangegeven vluchtroutes.

De algemene instructies van het personeel moeten altijd worden opgevolgd.

Ouders en begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van kinderen die zij meebrengen. Rennen, stoeien en schreeuwen zijn ten strengste verboden. De eerste verdieping van het bezoekerscentrum is toegankelijk voor rolstoelgebruikers en beschikt over een toilet.